Thuiszorg en vergoedingen

Thuiszorg kan bestaan uit onder andere huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. Daarnaast geldt er een eigen bijdrage, die onder andere afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en het aantal benodigde uren thuiszorg.

Niet alle kosten van de thuiszorg worden vergoed en dient er in veel gevallen een eigen bijdrage betaald te worden. De eigen bijdrage van de Wmo verschilt per gemeente. De Wlz bijdrage hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie, benodigde zorg en inkomen. Wilt u thuiszorg ontvangen en aanspraak maken op de Wmo of Wlz? Wij raden u dan aan om even langs uw gemeente of het CIZ te gaan, om meer duidelijk en zekerheid te krijgen over de ondersteuningen voor uw situatie en de eventuele eigen bijdrage. Natuurlijk willen wij u daarbij graag begeleiden.