Werkwijze

ZorgProfessionals Twente werkt met zeer kleine teams afgestemd op uw privésituatie, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding bij u thuis.

U krijgt een persoonlijk en centraal aanspreekpunt die de actuele zorgbehoefte samen met u afstemt en vastlegt in uw persoonlijk zorgdossier. Vanzelfsprekend is uw centrale aanspreekpunt samen met u, de spil in de samenwerking met andere hulpverleners (zoals huisarts, specialist, fysiotherapie enz.)

ZorgProfessionals Twente gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is, waarbij we zo veel als mogelijk uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren).

Ook bereiden wij u en uw omgeving voor op mogelijke consequenties die uw beperking en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee zou kunnen brengen.