De indicatiestelling

De indicatie voor verpleging /verzorging wordt gesteld door een bevoegd wijkverpleegkundige niveau 5. Aan de hand van uw zorgbehoefte wordt uw indicatie vastgesteld en samen met u in een zorg-leefplan omschreven.

Tijdens de indicatiestelling kan de wijkverpleegkundige u adviseren om ook begeleiding aan te vragen bij uw gemeente. Deze begeleiding zal dan geïndiceerd worden door een WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) consulent.

In het geval de wijkverpleegkundige van mening is dat u beter aanspraak kunt maken op de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zal een indicatie worden afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)